Tarinani

Tervehdys, nimeni on Samuli Visto, olen tamperelainen kristitty, 47 v.

Olen ollut koko elämäni ajan uudestisyntynyt kristitty:         Olen saanut syntini anteeksi uskossa Jeesukseen ja minulla on ikuinen elämä.

Lisäksi menneinä vuosikymmeninä Taivaan Isä on saanut parantaa minua omassa sielunhoitoterapiassani; ajatus-, tunne-, tahto-, ja muistoelämääni, mitkä ovat huomattavan paljon saaneet vaikutusta lapsuudestani. Tällaista apua haluan nyt olla jakamassa kelle tahansa tarvitsevalle.

Minä olen hyvä kuuntelija, rohkaisija, kannustaja ja auttaja.

Perheeni aviomiehenä olen ollut 25 v. ja kahden lapsen isänä, 20 ja 17 v. 
Lisäksi meillä on 1 villakoira.

Pirkanmaalla, Lempäälässä olen asunut elämäni 3 ensimmäistä vuotta. Sitten muutimme Kainuuseen, Paltamossa asuin n. 20 v. Lapsuuteni perheeseen kuuluivat isä, äiti ja iso-veli.

Pääkaupunkiseudulla asustelin opiskelujeni puitteissa muutaman vuoden.

Ruotsissa ja Arken-srk:ssa olin perheineni n. 6 v. Kävin vaimoni kanssa tuolloin ko. srk:n Jeesus Parantaa ja Eheyttää -raamattukoulun Eheytymis- ja Valmentatumislinjan 1+2 v.    Tämän jälkeen muutimme Itä-Tampereelle 13 v. sitten.                 Täällä ollaan asuttu ja eletty siitä lähtien.

Viimeisin koulutukseni on ollut terapeuttisen sielunhoidon koulutus v. -19-20. Koulutus oli Suomen ACC:n akkreditoima,      eli valtuuttama koulutus (ACC= Association of Christian Councellors, laajasti tunnettu ja tunnustettu kristillisen terapian ja sielunhoidon verkosto.) Heti tuon koulutuksen jälkeen perustin kevytyrityksen Terapiasielunhoito Samuli.                       Tässä yhteydessä hakeuduin jäseneksi seuraaviin yhdistyksiin: Suomen ACC, Suomen Sielunhoitoterapeutit ja Soteria      (krist. terapiakeskus Tampereella).

Pohjakoulutukseltani olen sosionomi, Diakonia-ammattikorkeakoulusta v. -99. Ammattini on varhaiskasvatuksen opettaja ja toiminnanjohtaja päiväkoti Pikkupurressa perustamisesta, v. -15 lähtien. Olin myös perustamassa sitä ennen tätä Tampereen alueen ensimmäistä kristillistä päiväkotia.

Mainittakoon, että heti valmistumiseni jälkeen sosionomiksi halusin nähdä ja kokea työkseni "muutakin maailmaa". Niinpä olinkin varastotyöntekijänä muutamissa eri firmoissa useita vuosia. Se aika oli opettavaista ja kasvattavaa minulle henkilökohtaisesti, kun sai tehdä töitä ns. "perusduunarina".

Sosiaali-/ kasvatusalalla olen ollut töissä lähes parikymmentä vuotta; lasten- ja nuorisokodeissa, varhaiskasvatuksessa päiväkodeissa, sekä kehitysvammaisten asumisyksikössä. Valitsin tämän alan, koska haluan olla tukemassa, rohkaisemassa ja kannustamassa lapsia, sekä heidän huoltajia, ja myös tulevia mahdollisia huoltajia, ensiarvoisen tärkeässä kasvatustehtävässä, tai tulevassa kasvatustehtävässä.

Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö; mitä paremmin perheet voivat, sitä paremmin yhteiskuntamme voi.

Hyvinvoinnista haluan mainita vielä muutamia omakokemuksellisiakin seikkoja, mitkä fyysisyyden puolesta auttavat myös henkiseen hyvinvointiin.                                    Ensinnäkin ruokavalion merkitys; voin todeta, että ihminen on myös pitkälti sitä, mitä hän syö ja tai juo, ja sitä, mitä hän jättää syömättä ja tai juomatta. Näistä voin kertoa enemmänkin,       jos ketä kiinnostaa. Toinen seikka, millä voimme edesauttaa henkistäkin hyvinvointia, on runsas ulkoileminen luonnossa.      Kolmanneksi; unen hyvän laadun ja riittävän määrän suuri merkitys palautumiseen ja näinollen kokonaishyvinvointiin.       

Sielunhoitoterapia ei ole pelkästään mikään "naisellinen juttu", vaan, myös omasta kokemuksestani voin todeta,                        että sielunhoitoterapia lähtökohtaisesti auttaa niin naisia kuin miehiäkin.

Viestini niille, jotka syystä tai toisesta empivät vastaanotolle tuloa: "Jos vähänkin emmit, niin silloin voi olla oikeasti todellinen tarve ja hyödyksi tulla, vaikka vain aluksi "kokeilemaan".                                                                           "Elämässä kannattaa sijoittaa siihen, minkä näkee tärkeäksi."

Terapeuttisen sielunhoitokoulutuksen opinnoistani: Koen, että Taivaan Isä kutsui minua tähän koulutukseen jo vuosia sitten. Opintojen laajuus oli 80 op. Akkreditoitu koulutus toteutettiin monimuoto-opiskeluna, mihin kuului lähi- ja etäjaksoja. Opintojen kesto oli 2 v. Lähijaksot järjestettiin viikonloppuisin, mikä mahdollisti opiskelun kokopäivätyöni ohella.                        Opiskelut sisälsivät runsaasti erilaisia tehtäviä,                          oman sielunhoitoterapian, 40 krt., asiakastyöskentelyn 150 t. ja työnohjauksen. Asiakastyöskentely ja oma sielunhoitoterapia toteutettiin lähijaksojen ulkopuolella.                                         Asiakkaat tuli hankkia itse.


Tässä tähänastinen tarinani.                                                        Toivottavasti se antoi Sinulle jotain.Sielunhoitoterapeutti
Samuli Visto

Y-tunnus 3224145-8
 
Koulutukseni on
 Suomen ACC:n valtuuttama
(ACC= Association of Christian Counsellors, laajasti tunnettu ja tunnustettu kristillisen terapian ja sielunhoidon verkosto.)
                                
    

Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita